Řady vozů „A“ a „B“ /// Serien „A“ und „B“ – Unterschiede

[cs] Vozy vyrábíme ve dvou provedeních. Každý typ vozu má své číslo. První znak – písmeno A nebo B (A.xxx, např. A.039) označuje, v jakém je vagon provedení.

Rozdíly mezi řadami A a B


[de] Wir herstellen unsere Wagen in 2 Ausführungen. Jede Typ des Wagens hat ihre Nummer. Erste Type, A oder B (A.xxx, z. B. A.038) gibt die Ausführung des Wagens an.

Unterschieden zwischen Wagen der Serie A und B